Połączenie Spółek PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o.


Dokumenty i informacje dotyczące połączenia spółki PCC EXOL S.A. i Tensis Sp. z o.o.

czytaj więcej »
Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii


Tensis Sp. z o.o. ze względu na ilości znajdujących się na jej terenie niebezpiecznych materiałów chemicznych, została zaliczona do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zakład produkcyjny w Brzegu Dolnym został zgłoszony Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków Tensis Sp. z o.o. posiada wdrożony system bezpieczeństwa.

  Informacje na temat środków bezpieczeństwa - Tensis
Ogólne Warunki Zakupu Surowców Tensis Sp. z o.o.


Od 01.01.2014 r. w naszej firmie obowiązują nowe zasady zakupu surowców.

  Ogólne Warunki Zakupu Surowców Tensis Sp. z o.o.

  General Terms and Conditions of Purchase of Raw Materials Tensis Sp. z o.o.
REACH

Registration Evaluation Authorisation of Chemicals
Rozporządzenie  REACH obejmuje substancje chemiczne w postaci własnej, jako składnik preparatu lub wyrobu, z którego są uwalniane w sposób zamierzony.
Rozporządzenie zastępuje liczne akty prawne UE i stanowi uzupełnienie innych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

•  Jakie są cele?
•  Jakie substancje podlegają rejestracji?
•  Kogo dotyczy rozporządzenie w sprawie REACH?
•  Jakie są następstwa?

czytaj więcej »
Tensis Sp. z o.o.

Producent wyrobów chemicznych dla różnych gałęzi przemysłu
Nasza firma jest wyspecjalizowanym producentem środków chemicznych dla przemysłu lekkiego i ciężkiego. Głównym celem Tensis jest dostarczenie innowacyjnych rozwiązań.

"Jesteśmy po to, aby naszymi produktami chemicznymi zaspokajać wymagania klientów, dbając przy tym o środowisko naturalne".

Sprawdź nasze referencje.

czytaj więcej »Tensis Sp. z o.o. | ul. Sienkiewicza 4 | 56-120 Brzeg Dolny | tel.: (71) 794 36 64 | fax: (71) 794 20 64 | e-mail: tensis@tensis.pl